magazines
 

éclat august 2018 Yuka Itaya

MEN’S NON-NO july 2018 Kotori Kawashima

éclat jun 2018 Yō Yoshida

éclat may 2018 Touri Matsuzaka

MEN’S NON-NO may 2018 Ozakisekaikan

MEN’S NON-NO march 2018 Mikiya Takimoto

éclat march 2018 Kurara Chibana

MEN’S NON-NO 2017 Eugene Kangawa

MEN’S NON-NO december 2017 Ryosuke Miyake

   

 

MEN’S NON-NO december 2017 Jun Ikeido

éclat december 2017 Kōichi Satō

 

MEN’S NON-NO november 2017 Chokkaku Shibuya

éclat november 2017 Shino Sakuragi

Kinema Junpo NEXT vol.16 Yuki Sakurai

Kinema Junpo NEXT vol.15 Jiro Murakami

éclat september 2017 Yuriko Ishida

éclat august 2017 Kotaro Yoshida

éclat july 2017 Junko Sakai

BARFOUT! june 2017 Sosuke Ikematsu [interviewer: Akane Domae / styling: babymix/ hair_make: TANO]

BARFOUT! june 2017 Sosuke Ikematsu

MEN’S NON-NO june 2017 Ryuichi Sakamoto

éclat june 2017 Nao Aoki

éclat december 2016 Kenichi Matsuyama

 

 

 

1

Kinema Junpo november-beggining 2016 Yuri Chinen

 

éclat october 2016 Mitsuyoshi Uchimura

 

MEN’S NON-NO september 2016 Asao Tokoro

Takahashi Yoshiaki

1

BARFOUT! july 2016 Shuhei Nomura/ Kento Kaku

UOMO august 2016 Mugi Kadowaki

 

UOMO july 2016 Hidetoshi Nishijima

UOMO may 2016 Atsuko Maeda

MEN’S NON-NO january 2016 Ryo Narita

 

IMG_18
IMG_26

IMG_31
IMG_06

IMG_11
IMG_38

BARFOUT! december 2015 Yuta Tamamori

 

BARFOUT! december 2015 Shota Sometani/ Yohta Kawase

 

BARFOUT! october 2015 Tatsuya Fujiwara

 

error: Copyright © 2014 Towa Hiyoshi. All Rights Reserved.