magazines
 
別冊カドカワ Scene01 Ryusei Yokohama
éclat magazine June 2019 Tōri Matsuzaka
kinema junpo next vol.24 Ryo Narita
kinema junpo next vol.23 Ryo Narita
éclat march 2019 Ryuhei Matsuda
the television zoom Ryusei Yokohama (outtakes)

 

éclat august 2018 Yuka Itaya

 

MEN’S NON-NO july 2018 Kotori Kawashima

 

éclat jun 2018 Yō Yoshida

 

éclat may 2018 Touri Matsuzaka

 

MEN’S NON-NO may 2018 Ozakisekaikan

 

MEN’S NON-NO march 2018 Mikiya Takimoto

 

éclat march 2018 Kurara Chibana

 

MEN’S NON-NO 2017 Eugene Kangawa

 

MEN’S NON-NO december 2017 Ryosuke Miyake

   

 

MEN’S NON-NO december 2017 Jun Ikeido

 

éclat december 2017 Kōichi Satō

 

éclat november 2017 Shino Sakuragi

 

 

Kinema Junpo NEXT vol.15 Jiro Murakami

éclat september 2017 Yuriko Ishida

 

éclat august 2017 Kotaro Yoshida

éclat july 2017 Junko Sakai

 

BARFOUT! june 2017 Sosuke Ikematsu [interviewer: Akane Domae / styling: babymix/ hair_make: TANO]

 

BARFOUT! june 2017 Sosuke Ikematsu

 

MEN’S NON-NO june 2017 Ryuichi Sakamoto

 

éclat june 2017 Nao Aoki

 

éclat december 2016 Kenichi Matsuyama

 

1

Kinema Junpo november-beggining 2016 Yuri Chinen

 

éclat october 2016 Mitsuyoshi Uchimura

 

MEN’S NON-NO september 2016 Asao Tokoro

 

Takahashi Yoshiaki

1

BARFOUT! july 2016 Shuhei Nomura/ Kento Kaku

 

UOMO august 2016 Mugi Kadowaki

 

UOMO july 2016 Hidetoshi Nishijima

 

UOMO may 2016 Atsuko Maeda

 

MEN’S NON-NO january 2016 Ryo Narita

 

IMG_18
IMG_26

IMG_31
IMG_06

IMG_11
IMG_38

BARFOUT! december 2015 Yuta Tamamori

 

BARFOUT! december 2015 Shota Sometani/ Yohta Kawase

 

BARFOUT! october 2015 Tatsuya Fujiwara

 

error: Copyright © 2014 Towa Hiyoshi. All Rights Reserved.